Karin vertaalt mijn lessen in het Duits
 
Estela vertaalt mijn lessen in het Portugees